OVERDEKT TERRAS TE BRASSCHAAT

In Vlaanderen zijn er in sommige gevallen mogelijkheden om vergunningvrij een bijgebouw te mogen plaatsen. Het totaal aan bijgebouwen mag dan niet meer bedragen dan 40m2 en de nokhoogte mag niet hoger zijn dan 3500mm. Bij dit gebouw is er voor gekozen om rondom een schuin dakvlak te maken met oude Bourgondische tegelpannen. Op 3500mm gaat dit dak over naar een plat dak zodat hier zonder vergunning gewerkt kan worden. Daarnaast krijgt het dak aan de binnenzijde een unieke constructie wat bijdraagt aan het karakter wat we met een eiken frame kunnen realiseren.